EUR
Euro
34.6830
USD
ABD Doları
32.5586

F2 Geri Dönüşüm, sektörün ihtiyaç duyduğu modern ve bilimsel metotları kullanarak sektörde lider kuruluş olmayı kendine temel hedef olarak koymuştur. F2 Geri Dönüşüm atık tedarik sürecini, atıkların işlenmesi ve sanayi kuruluşlarına ulaştırılması sürecini sadece iş olarak değil ülkemizin ve dünyanın geleceği olarak görmektedir. Atıklar 3000 m2 alana kurulu tesisimizde modern geri dönüşüm cihazları kullanarak aylık 700 ton verimli işlenebilir ham maddeye dönüştürülmektedir. Devletimizin 1900′ lü yıllarında başlayan, 2000′ li yılların başında ivme kazanan geri dönüşüm politika ve mevzuatlarına uygun olarak gereklilik arz eden sertifikaların tamamına sahip olup 2019 yılı itibariyle tam kapasiteyle üretime başlamıştır.

Misyonumuz

Kullanım dışı atık olarak nitelenen geri dönüştürülebilir materyalleri, imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu ham maddelere dönüştürerek azalan doğal kaynaklarımızın korunmasına katkıda bulunmak ve sonraki nesillere “Daha Yaşanabilir Bir Dünya Bırak!” prensibi doğrultusunda geri dönüşümün önemine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmaktır. Bu hedef temelinde kurumsal yapımızı, müşteri memnuniyeti temeline oturtmaktır.

Vizyonumuz

Modern, bilimsel ve verimli atık işleme metotları kullanarak öncelikle ülkemizin sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu ham madde tedarik sürecinin önemli oyuncularından birisi olmak ve ilerleyen süreçlerde Avrupa ve Uzakdoğu pazarına girerek sektörün lokomotif kuruluşlarından birisi olmaktır. Teknolojisini sürekli geliştirerek daha verimli işlenebilir ürünler ortaya çıkarmak ve çevreye duyarlı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.